Educador de Gats

CAT   ESP

Informació general,

www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com tenen com a finalitat principal solucionar els problemes psicològics que els gats puguin presentar.

Drets sobre la propietat intel•lectual i industrial de www. educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels webs www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudios, vídeos, dissenys, creativitats ) pertanyen a www.educadordegats.cat o, si escau, a terceres persones.

Tots els drets reservats. En virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, fins i tot en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.educadordegats.cat. Així doncs, l’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial titularitat de www.educadordegats.cat, i podrà visualitzar els elements dels diferents webs i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal•lat en les pàgines de www.educadordegats.cat.

www.educadordegats.cat,www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com proporcionen l’accés a tot tipus d’informacions a través dels seus webs respectius que poden pertànyer a terceres persones. En aquest cas www.educadordegats.cat no es fa responsable d’aquests esmentats continguts ni de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la correcció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que www.educadordegats.cat pugui oferir als seus webs respectius, i a no fer-los servir per a incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il•legal, d’apologia del terrorisme o en contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.educadordegats.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats o d’altres no expressament detallats.

www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes als seus webs, i en podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què apareguin presentats o localitzats.

www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors i qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en els seus webs i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

En el cas que als webs hi hagués enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, www.educadordegats.cat no hi exercirà cap tipus de control, ni sobre els altres webs ni sobre els continguts.

En cap cas www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet.

www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com tan sols autoritza a esmentar els seus continguts en altres webs amb el tractament que considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas no reprodueixin, sense autorització, els continguts de educadordegats.cat o etologiafelina.com. En el cas que s'esmenti algun dels continguts de educadordegats.cat o etologiafelina.com s'haurà de citar la font a la que pertanyen. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a aquests webs propietat de www.educadordegats.cat i n’ha de poder percebre l’adreça URL al seu navegador.

www.educadordegats.cat, www.educadordegats.com i www.etologiafelina.com no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a www.educadordegats.cat, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.educadordegats.cat.

La utilització dels webs www.educadordegats.cat i/o www.educadordegats.com i/o www.etologiafelina.com implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, i per tant, és necessari que es llegeixin atentament. També hi pot haver alguns serveis oferts en aquests webs sotmesos a condicions particulars pròpies que complementen les d’aquest avís legal i, per tant, cal llegir-les i haver-les acceptat prèviament. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment d’aquesta clàusula i el respecte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.